wtorek, 24 grudnia 2019

Barry Schwartz - "Dlaczego pracujemy"Każdy z nas prędzej czy później zetknie się z pracą. Może nawet traktujecie właśnie w taki sposób recenzowanie książek - łączą Was określone współprace czy stosunki, dzięki którym za wydanie opinii na temat danej pozycji otrzymujecie stosowne wynagrodzenie. I tu właśnie rodzi się pytanie - czy pieniądze są jedyną motywacją człowieka do wykonywania pracy? Wydaje się, że na pewno dużo znaczą, czasem wręcz przesądzają o naszej karierze i kształcie zatrudnienia... Ale Barry Schwartz udowadnia, że premiowanie finansowe osób, które już w pewien sposób zaangażowały się i czują chęć do pracy paradoksalnie wpływa na zmniejszenie ich efektywności! Jak to możliwe? Co dzieje się z ideami, które przyświecają tym ludziom, czy nagle tracą one sens? I w takim razie... dlaczego pracujemy?